İGTİRAK


İGTİRAK
(Gark. dan) Suya batma, gark olma, suda boğulma. * Soluğu kuvvetle içe çekme

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.